امروز پنج شنبه،26 مرداد 1396
 
  •    
    • نمایندگی / کد نمایندگی:313
     اطلاعات تماس
     نام نمایندگی:حمیدرضا فخار تازه یزدی
     تلفن:07143253327
     فکس:07143253328
     آدرس: فارس / مرودشت / خیابان کمربندی (قدس)- بعداز کوچه کاووسی -نبش کوچه شهید 15ی
     ارزیابی
     امتیاز کسب شده در ارزیابی:
     ارزیابی این مورد:
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: