امروز شنبه،30 دی 1396
  •    
    
    • لوح تقدیر اجلاس توسعه صنایع ملی ایران
     • مرجع ارائه دهنده: دبیر کل اجلاس توسعه صنایع ملی ایران