امروز دوشنبه،03 اردیبهشت 1397
  •    
    
    • لوح تقدیر اجلاس توسعه صنایع ملی ایران
     • مرجع ارائه دهنده: دبیر کل اجلاس توسعه صنایع ملی ایران