امروز سه شنبه،31 مرداد 1396
 
  •    
    • لوح تقدیر اجلاس توسعه صنایع ملی ایران
     • مرجع ارائه دهنده: دبیر کل اجلاس توسعه صنایع ملی ایران