X
   
 
  • مدیریت روابط عمومی
  • بازدید های عمومی و خصوصی

   گروه صنعتی بارز از برگزاری برنامه های بازدید از خطوط تولیدی پیشرفته خود توسط نهادها ،سازمان ها و مشتریان مصرف کننده استقبال می نمایند. در سال های اخیر این گروه با هدف توسعه سطح اطلاعات مشتریان ، همایش ها و برنامه های بازدید مختلف را برنامه ریزی و برگزار نموده است.
   از جمله این برنامه های می توان به همایش ها و برنامه های بازدید زیر اشاره نمود:
   1- بازدید مقامات و مسئولین وزارت صنایع از خطوط تولید تایرهای رادیال تمام سیمی باری -اتوبوسی بارز
   2- بازدید مدیران و مسئولین اتحادیه های حمل بار و مسافر کشور
   3- بازدی اساتید دانشگاه و مدیران شرکتهای تولید کننده تجهیزات کشاورزی (تراکتور ،کمباین و ...) و اشنایی آنها با تایرهای رادیال کشاورزی
   4-بازدید مدیران و مسئولان کارخانجات خودروسازی کشور از خطوط تولید تایرهای رادیال سواری و باری گروه صنعتی بارز
   5- بازدید گروه های مختلف فروشندگان و مصرف کنندگان تایر همانند سازمان ها ، معادن و ....
   در این بازدید ها ،ابعاد مختلف بازار و روند کلی صنعت ،آموزش های فنی و ... علاوه بر بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی بارز برنامه ریزی و اجرا میگردد.
   در صورت تمایل پیشنهاد میگردد با اداره کل بازاریابی گروه صنعتی بارز موارد را پیگیری فرمائید.این گروه امادگی دارد تا به منظور ارائه آموزشهای فنی و انتقال اخرین دست اوردها به شرکتهای خودروسازی ، سازمان های دولتی و شرکتهای فعال در حوزه حمل بار و مسافر کشور دوره های آموزشی و برنامه های بازدید از خطوط تولید خود را برنامه ریزی واجرا نماید(تلفن تماس مدیریت اداره کل بازاریابی :88500203- 021و دور نگار 88749563).