X
   
 
  • انتصاب سرپرست اداره کل تدارکات گروه صنعتی بارز

   طی حکم مدیرعامل گروه صنعتی بارز" سرپرست اداره کل تدارکات گروه" منصوب شد.


   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز با حکم مدیرعامل گروه آزاد جراحیان به عنوان " سرپرست اداره کل تدارکات گروه"، منصوب شد.

   دکتر اخوان در این حکم آورده است:

   جناب آقای آزاد جراحیان
   باسلام
   بدینوسیله با توجه به توانمندی ها، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، از این تاریخ به موجب این حکم به عنوان " سرپرست اداره کل تدارکات گروه" منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با دقت عمل و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای نیل به اهداف شرکت و تعالی سازمانی موفق و پیروز باشید.

   پرویز اخوان
   مدیرعامل گروه صنعتی بارز


   همچنین طی حکم هایی جداگانه از سوی مدیرعامل گروه مشاورین مدیرعامل گروه صنعتی بارز در تضمین کیفیت، امور بازرگانی و امور منابع انسانی منصوب شدند. در این حکم های جداگانه آمده است:   جناب آقای غلامرضا جلالی
   باسلام
   بدینوسیله با توجه به توانمندی ها، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، از این تاریخ به موجب این حکم به عنوان " مشاور مدیرعامل گروه صنعتی بارز در تضمین کیفیت" منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با دقت عمل و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای نیل به اهداف شرکت و تعالی سازمانی موفق و پیروز باشید.

   پرویز اخوان
   مدیرعامل گروه صنعتی بارز   جناب آقای امید شرفی راد
   باسلام
   بدینوسیله با توجه به توانمندی ها، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، از این تاریخ به موجب این حکم به عنوان " مشاور مدیرعامل گروه صنعتی بارز در امور بازرگانی" منصوب می¬گردید.امید است با اتکال به خداوند متعال و با دقت عمل و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای نیل به اهداف شرکت و تعالی سازمانی موفق و پیروز باشید.

   پرویز اخوان
   مدیرعامل گروه صنعتی بارز


   جناب آقای سیدعلی میرشرفی
   باسلام
   بدینوسیله با توجه به توانمندی ها، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، از این تاریخ به موجب این حکم به عنوان" مشاور مدیرعامل گروه صنعتی بارز در امور منابع انسانی" منصوب می گردید.
   امید است با اتکال به خداوند متعال و با دقت عمل و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای نیل به اهداف شرکت و تعالی سازمانی موفق و پیروز باشید.

   پرویز اخوان
   مدیرعامل گروه صنعتی بارز   گالری
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: