X
   
 
  • دیدگاه مدیریتی مدیران بارز رو به پیشرفت و تعالی است

   مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: بارز بطور جدی به آینده فکر می کند و رقبای ما شرکت های بزرگ جهانی خواهند بود.

   دکتر پرویز اخوان، در گردهمایی پایان سال در جمع همکاران بارز کرمان افزود: افتخارات کسب شده و نقشه راه پیش رو برای تعالی، نشان از مسیر درست، همت و تلاش دلسوزانه خانواده بزرگ بارز است.

   وی افزود:تفاهم نامه هایی با دانشگاه امیرکبیر، پژوهشگاه پلیمر و دانشگاه تهران منعقد کردیم تا با دانشجویان و صاحبان ایده تعامل سازنده داشته باشیم و مسیر موفقیت در عرصه های جهانی و نوآور را طی کنیم.

   اخوان تاکید کرد: دیدگاه مدیریتی مدیران بارز، به روز و در راستای رشد، پیشرفت و تعالی است و بارز بطور جدی به آینده فکر می کند و رقبای ما شرکت های بزرگ جهانی خواهند بود.


   ارزیابی
   امتیاز کسب شده در ارزیابی: 0/5
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: