X
   
 
  • دیدگاه مدیریتی مدیران بارز، به روز و در جهت رشد، پیشرفت و تعالی است

   بارز بطور جدی به آینده فکر می کند و رقبای ما شرکت های بزرگ جهانی خواهند بود.

   دکتر اخوان، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، در گردهمایی پایان سال، در جمع همکاران بارز کرمان: افتخارات کسب شده و نقشه راه پیش رو برای تعالی، نشان از مسیر درست، همت و تلاش دلسوزانه خانواده بزرگ بارز است. تفاهم نامه هایی با دانشگاه امیرکبیر، پژوهشگاه پلیمر و دانشگاه تهران منعقد کردیم تا با دانشجویان و صاحبان ایده تعامل سازنده داشته باشیم و مسیر موفقیت در عرصه های جهانی و نوآور را طی کنیم. دیدگاه مدیریتی مدیران بارز، به روز و در جهت رشد، پیشرفت و تعالی است. بارز بطور جدی به آینده فکر می کند و رقبای ما شرکت های بزرگ جهانی خواهند بود.


   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: