امروز چهارشنبه،05 اردیبهشت 1397
  •    
    
    • گروه شرکتهای بارز

      در حال حاضر بارز با هدف خلق ارزش بیشتر در زنجیره تامین اقدام به خرید سهام ، مشارکت و راه اندازی کارخانجات مختلفی نموده است. فهرست این کارخانجات به شرح زیر میباشد

     •  مجتمع صنایع لاستیک کرمان 

     •  شرکت لاستیک بارز کردستان 

     •  شرکت لاستیک سیرجان

     •  شرکت  سامان بارز 

     •  شرکت بارز ترابر 

     •  شرکت دوده صنعتی سیمرغ 

     •  شرکت بازرگانی سیمرغ 

     • شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک