X
   
 
  • درباره ما
  • ماموریت ها، راهبردها و اهداف

   ماموریت ها:


   ارزش آفرینی و نوآوری در حوزه ترابری جاده ای با به کارگیری فناوری های روز دنیا در تولید و عرضه انواع تایر خودرو با تاکید بر تامین نیازهای مشتریان داخلی و منطقه ای گروه و سایر ذیفعان آن


   راهبردهای گروه:

   • ایجاد حاکمیت در شبکه توزیع از طریق توزیع متوازن تایر
   • حفظ همکاری با خودروسازها
   • توسعه صادرات به کشورهای هدف
   • افزایش سطح کیفیت و توان فناوری گروه
   • سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندهای سازمانی


   اهداف راهبردی گروه:

   • تولید 10میلیون حلقه تایر ( 125هزارتن)
   • کسب سهم بازار تایر تعویضی (RE) (سواری رادیال : 35%) (باری و اتوبوسی رادیال: 25%)
   • کسب سهم بازار تایر اصلی (OE) تا 40%
   • صادرات 20% وزنی کل تولید
   • تولید تایر با رده برچسب: (چنگ زنی : C) (مقاومت غلتشی : C) ( سی پی کی = 1.1)
   • 20 نوع محصول جدید
   • دریافت تندیس زرین تعالی
   • سطح بلوغ 6 از 10 در فرآیندهای سازمانی