X
   
 
  • برند
  • تاریخچه برند و معنای برند

   یکی از راهبردهای کلان گروه صنعتی بارز تعریف نام تجاری واحد برای تمامی محصولات و خدمات این شرکت می باشد. لذا از بدو تاسیس گروه، انتخاب نام تجاری بارز مورد توجه فراوان مدیران قرار گرفت. ایده اولیه این نام و شکل گرافیکی آن به ترتیب از سوی استاد باستانی پاریزی و استاد ممیز پیشنهاد گردید. بارز از مخفف حروف نخست کلمات زیر تشکیل شده است.

   در کل انتخاب کلمه بارز بر اساس دو مفهوم اصلی شکل گرفته است. نخست وجود قله بارز در رشته کوه‌های کرمان و دوم به منظور تاکید بار معنایی لغت که به معنی متمایز و برتر می باشد.

   طراحی لوگوها، فونت‌ها و فرم‌های نوشتاری در سال 66 توسط جناب استاد ممیز طراحی گردید و همزمان کتابچه هویت بصری (BI) نیز تهیه شد.

   لوگوی این برند در هفتم آذر سال 1366 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با شماره ثبت 62631 به ثبت رسید. همچنین در تاریخ سیزدهم شهریور سال 1374 برند فارسی در قالب شماره 78501 و در تاریخ سوم نوامبر 2008 در قالب کنوانسیون مادرید ثبت گردیده است.