X
   
 
  • برند
  • قواعد استفاده از برند

   برای فونت و ابعاد برند بارز فارسی و انگلیسی استانداردهایی تعریف شده است که در هنگام استفاده بایستی مد نظر قرار گیرد.

   آشنایی با علائم و سنبل های نشان دهنده ویژگی های فنی محصولات بارز

   محصولات مختلف گروه صنعتی بارز به واسطه اهداف تعیین شده برای طراحی و تکنولوژی ساخت دارای ویژگی های عملکردی متفاوتی می باشند. این ویژگی ها در بروشورها و سایر روش های معرفی محصولات بارز مورد استفاده قرار گرفته و بطور انحصاری حق طراحی و استفاده از آنها به گروه صنعتی بارز تعلق دارد. در ادامه برخی از این سنبل ها در قالب فایل پیوست معرفی شده اند.

    فایل پیوست