امروز چهارشنبه،05 اردیبهشت 1397
  •    
    
    • قواعد استفاده

     برای فونت و ابعاد برند بارز فارسی و انگلیسی استانداردهایی تعریف شده است که در هنگام استفاده بایستی مد نظر قرار گیرد.

      

      

     آشنایی با علائم و سنبل های نشان دهنده ویژگی های فنی محصولات بارز

     محصولات مختلف گروه صنعتی بارز به واسطه اهداف تعیین شده برای طراحی و تکنولوژی ساخت دارای ویژگی های عملکردی متفاوتی می باشند. این ویژگی ها در بروشورها و سایر روش های معرفی محصولات بارز مورد استفاده قرار گرفته و بطور انحصاری حق طراحی و استفاده از آنها به گروه صنعتی بارز تعلق دارد. در ادامه برخی از این سنبل ها در قالب فایل پیوست معرفی شده اند.

      

      فایل پیوست
      
    • برند