امروز شنبه،05 اسفند 1396
  •    
    
    • معرفی خدمات

      آشنایی با سیستم خدمات مشتریان و مهندسی فروش گروه صنعتی  

      گروه صنعتی بارز ، با هدف  پاسخگویی به درخواست های مشتریان و ارائه سریعتر خدمات پس از فروش ، در قالب تقسیم بندی ایران به 7 منطقه بازاریابی و استقرار کارشناسان منطقه ای خود در سال های اخیر شبکه خدمات مشتریان گسترده ای را در کشور بنا نهاده است. این هفت منطقه عبارتند از :  

     مناطق

     استان ها

     منطقه 1

     تهران، البرز، قزوین، گیلان، مازندران، زنجان و سمنان

      منطقه 2

      قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و مرکزی

      منطقه 3

      آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل

     منطقه 4

      خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان

      منطقه 5

     فارس، خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد

      منطقه 6

      همدان، مرکزی، کرمانشاه، لرستان وکردستان

      منطقه 7

      کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

      در حال حاضر کارشناسان منطقه ای بازاریابی و فروش گروه صنعتی بارز در مناطق فوق الذکر مستقر بوده و به صورت مستمر به  شبکه فروش گروه صنعتی بارز سرکشی نموده و نسبت به ارائه خدمات به مشتریان گرانقدر محصولات بارز  اقدام می نمایند. همچنین در در خصوص  وضعیت  کیفی محصولات و بهبود های مورد نیاز ، نیاز آتی مصرف کنندگان و بازار مصرف گزارش هایی را تهیه و به دفتر مرکزی ارسال می نمایند. از دیگر فعالیتهای این کارشناسان ،حضور در پایانه های بار و مسافر کشور و ارائه آموزش هایی در باب مصرف صحیح محصولات بارزو نحوه تنظیم باد است که همه ماهه در مناطق مختلف انجام میگردد.    

     خدمات پس از فروش محصولات : تایرهای تولیدی گروه صنعتی بارز در مراحل طراحی، ساخت آزمایشی و تولید نیمه نهایی در قالب آنالیز رفتار تایر با نرم افزارهای شبیه سازی ،انجام آزمون های  کنترلی و تخریبی مختلف برای اطمینان از پاس کردن استاندارد های کشوری ،منطقه ای و جهانی ، انواع کنترل های کیفی خطوط تولید، اجرای آزمون های عملکردی تایر و آزمون طول عمر ومقاومت در شرایط سخت کاری (تست جاده) مورد بررسی قرار گرفته و پس از اطمینان  مجوز تولید انبوه گرفته و وارد بازار می گردند.

     در هر صورت  به دلیل پیچیدگی فرایند تولید ، تغییر نیاز های بازار و سبک مصرف ،  استفاده نامناسب (عدم تنظیم باد ،حمل بار بی از حد مجاز نوشته شده بر روی تایر ، حرکت با سرعت بیش از حد و ... ) ، مشکلات جاده(برخورد با اشیاء‌تیز و برنده و موانع و ...) و مشکلات وسایل نقلیه ( تنظیم نبودن محور ها ،جلوبندی، خرابی کیسه باد و ... ) دچار اشکالات ظاهری میشوند.

     توصیه اولیه گروه صنعتی بارز برای شما مصرف کننده عزیر، شناخت دقیق ویژه گیها و مشخصات تایر مورد نیاز (با توجه به نوع کاربری خودرو) ، استفاده مناسب تایر مطابق دستورالعمل های موجود ، کنترل منظم تایر و خودرو است. این موضوع سبب میشود تا از بروز عیب در محصول جلوگیری شده و یا عیوب موجود در مراحل اولیه  پیدایش مشاهده و کشف گردند.  

     به محض مشاهده عیوب می توانید با استفاده از اطلاعات فنی بار گذاری شده به ماهیت عیب پی برده و درصورتی که این عیب به واسطه  کارخانه سازنده پدید آمده باشد به نمایندگان خدمات پس از فروش معرفی شده در  وب سایت بارز مراجعه فرمائید.

     روش کلی ارائه خدمات در کروه صنعتی بارز:  

     نصب آئین نامه نحوه ارائه خدمات در تمام نمایندگی های مجاز اجباری است. با این حال یک نسخه از آن در وب سایت بارز قابل دسترسی است. مطابق این آئین نامه تایرهایی که دارای شرایط مندرج در زیر باشند  برای بررسی اولیه پذیرفته خواهند شد.  

     در تایرهای کشاورزی : زمان ساخت تایر کمتر از 36 ماه گذشته باشد.

     در سایر تایرها: زمان ساخت تایر کمتر از 30 ماه گذشته باشد.

     چنانچه از ساخت تایر بیش از زمان های اعلام شده گذشته باشد ،تایرها مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

      آن دسته از تایرهایی که به دلیل مصرف نامناسب یا نقص فنی خودرو معیوب شده باشند ،مورد پذیرش قرار نمیگیرند. 

     از شما مصرف کننده محترم تقاضا میشود تا مستقیما به مراکز ارائه خدمات مراجعه فرمائید. همچنین مدارک مورد نیاز زیر را به همراه تایر به نمایندگان ارائه خدمات  ارائه فرمائید.(کپی کارت خودرو و کپی گواهینامه)  

     پس از پذیرش تایر توسط نمایندگی، لطفا قبض مربوطه را تکمیل و یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید. تایرمعیوب تا زمان مراجعه کارشناس منطقه ای گروه صنعتی بارز نزد نماینده باقی مانده و برای بررسی در اختیار کارشناس مطقه ای قرار میگیرد. پس از بررسی در صورت قبول تایر ، نسخه فرم موجود در نمایندگی تکمیل و براساس میزان کارکرد تایر و میزان آج باقیمانده ، میزان مبلغی که میبایستی به عنوان مابع التفاوت دریافت تایر نو پرداخته شود مشخص میگردد.  

     تذکر : از پرداخت مبلغ بیشتر از مقدار تعیین شده تحت عنوان انبارداری، کارشناسی و ... اکیدا خودداری فرمائید. 

      

      

      فایل پیوست
      
    • خدمات