امروز پنج شنبه،07 اردیبهشت 1396
 
  •    
    • گزارشات مالی

      برای مراجعه به صفحه بورس گروه صنعتی بارز روی آدرس زیر کلیک فرمایید

     www.tsetmc.com/loader.aspx

      فایل پیوست
      
     آگهی دعوت به مجمع 9072.11  کیلوبایت
     صورتهای مالی تا 9012761.39  کیلوبایت
     گزارش هیات مدیره 901229 954.59  کیلوبایت
    • مالی و سرمایه گذاری