امروز شنبه،01 اردیبهشت 1397
  •    
    
    • خط‌مشی رسیدگی به شکایات مشتری غیر خودرو ساز

     گروه صنعتی بارز به عنوان بزرگترین شرکت تایرسازی کشور، در راستای تحقق ماموریت خویش و افزایش رضایتمندی و رسیدگی به شکایات مشتریان اقدام به استقرار سیستم رسیدگی به شکایات بر مبنای استاندارد ISO10002:2014 نموده و دستیابی به مفاد زیر را سر لوحه امور خویش قرار داده است:

     • درک نیازها و انتظارات شاکیان و تلاش در جهت جلب و افزایش رضایت آنها متناسب با اهداف راهبردی گروه صنعتی بارز
     • شفاف سازی فرآیند رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش پیشرفت به شاکیان
     • رسیدگی به شکایات بصورت منصفانه و با بی طرفی
     • عدم افشای اطلاعات شاکیان، در صورت نیاز فقط با رضایت آنها
     • پاسخ گویی سریع به شکایات و رسیدگی به شکایات در حداقل زمان ممکن
     • شناسائی علل ریشه ای شکایات و اصلاح و بهبود مستمرفرآیندها
     • تسهیل ارتباط بین مشتری و گروه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات