امروز سه شنبه،01 اسفند 1396
  •    
    
    • خط‌مشی رسیدگی به شکایات مشتری غیر خودرو ساز

      گروه صنعتی بارز به عنوان بزرگترین شرکت تایرسازی کشور، در راستای تحقق ماموریت خویش و افزایش رضایتمندی و رسیدگی به شکایات مشتریان اقدام به استقرار سیستم رسیدگی به شکایات بر مبنای استاندارد ISO10002:2014   نموده و دستیابی به مفاد زیر را سر لوحه امور خویش قرار داده است :
     • درک نیازها و انتظارات شاکیان و تلاش در جهت جلب و افزایش رضایت آنها متناسب با اهداف راهبردی  گروه صنعتی بارز                                             
     • شفاف سازی فرآیند رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش پیشرفت به شاکیان 
     • رسیدگی به شکایات بصورت منصفانه و با بی طرفی 
     • عدم افشای اطلاعات شاکیان، در صورت نیاز فقط با رضایت آنها
     • پاسخ گویی سریع به شکایات و رسیدگی به شکایات در حداقل زمان ممکن 
     • شناسائی علل ریشه ای شکایات و اصلاح و بهبود مستمرفرآیندها 
     • تسهیل ارتباط بین مشتری و گروه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات