پورتال گروه صنعتي بارز Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://barez.com/ sis-eg Powered Site ar پورتال گروه صنعتي بارز http://barez.com/images/logo.gif http://barez.com/ marketing@barez.com فروش به شركت ها و سازمان هاhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=23569&ctp_id=7&id=64&sisOp=view2013-12-01 10:04:50در اين بخش با روش فروش انواع تاير (لاستيك) به شركتها، سازمان ها ، موسسات ، فروشگاه هاي زنجيره اي و معادن آشنا خواهيد شد.صادراتhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=23567&ctp_id=7&id=62&sisOp=view2013-12-01 10:03:26