پورتال گروه صنعتي بارز Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://barez.com/ sis-eg Powered Site ar پورتال گروه صنعتي بارز http://barez.com/images/logo.gif http://barez.com/ marketing@barez.com قواعد استفادهhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=21581&ctp_id=7&id=27&sisOp=view2012-10-31 10:56:27در اين بخش با استاندارد ها ،فونت ، ابعاد و نسبتهاي برند بارز اشنا ميشويدتاريخچه برند و معناي برندhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=21579&ctp_id=7&id=25&sisOp=view2012-10-31 10:55:35اين قسمت به موضوع شكل گيري برند بارز اشاره دارد كه دو تن از چهره‌هاي ادبي و هنري معاصر در اين امر كوشيده اند.