پورتال گروه صنعتي بارز Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://barez.com/ sis-eg Powered Site ar پورتال گروه صنعتي بارز http://barez.com/images/logo.gif http://barez.com/ marketing@barez.com افتتاح كارخانه لاستيك بارز كردستانhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67077&ctp_id=73&id=317&sisOp=view2017-04-19 15:12:32عقد قرارداد استقرار SAP-ERP در بارزhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66956&ctp_id=73&id=316&sisOp=view2017-03-15 23:58:05 اهداي پنج دستگاه خودرو تيبا به برندگان هشتمين دوره قرعه كشي كارت هاي گارانتيhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66954&ctp_id=73&id=315&sisOp=view2017-03-15 17:03:32امضاي تفاهمنامه ميان گروه صنعتي بارز و هيات اعزامي از كشور اسلواكيhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66950&ctp_id=73&id=314&sisOp=view2017-03-11 17:42:47بارز مي‌خواهد نيمي از تاير كشور را تامين كند‌http://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66768&ctp_id=73&id=313&sisOp=view2017-02-08 16:29:56دريافت لوح تقدير عملكرد شايسته در بخش سودآوري در هشتمين مسابقه ملي بهره وريhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66707&ctp_id=73&id=312&sisOp=view2017-01-28 15:16:23كسب رتبه نخست در گروه لاستيك و پلاستيك بر اساس شاخص فروش در همايش شركت هاي برتر ايرانhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66706&ctp_id=73&id=311&sisOp=view2017-01-28 11:38:18گارگاه هاي آموزشي آشنايي با ساختار تايرhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=25397&ctp_id=73&id=282&sisOp=view2015-02-15 09:18:24آشنايي تاير تيوب نوار گروه صنعتي بارز گارگاه آموزشي بارز شركت ها سازمان ها مركز تست خودرو و تاير آماده بهره برداري شدhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=24411&ctp_id=73&id=275&sisOp=view2014-11-18 17:11:17اخبار بهره برداري از ميدان تست تاير بارزكسب تنديس بلورين تعالي سازماني توسط گروه صنعتي بارزhttp://barez.com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=23837&ctp_id=73&id=268&sisOp=view2014-02-24 18:42:32كسب تنديس بلورين تعالي سازماني توسط گروه صنعتي بارز