امروز شنبه،28 مرداد 1396
 
  •    
    • مشخصات تایر
     خودروی مناسب تایر
     145R13
     راحتی سرنشین
     راحتی سرنشین
     دوام بالا
     دوام بالا
     زمستان
     زمستان
     145R13
     مشخصات تایر:
     • مقاومت سایشی بالا درشرایط متفاوت جاده ای
     • راحتی رانندگی به سبب دیوراه منعطف و نرم تایر
     • رفتار عالی از عبور خودرو از خم جاده ها به خاطر رویه پهن و زمین چسبی خوب تایر

      

     گل تایر :B 100نسبت منظر : 60
     قطر رینگ (inch):13.00عرض رینگ(inch):44
     قطر خارجی (mm):566عرض مقطع(mm): 145
     نوع کاربری تایر :بزرگراهیمحور استفاده تایر :همه محورها
     نوع کاربرد :
     اسپرت  راحتی سرنشین  
     تعداد اسمی لایه D&S شاخص سرعت فشار باد انتخابی با توجه به بار وارده بر تایر(psi/kg)
     - - S 29/325 30/335 32/350 33/360 35/375