امروز شنبه،30 دی 1396
  •    
    
    • مشخصات تایر
     خودروی مناسب تایر
     165R13
     راحتی سرنشین
     راحتی سرنشین
     دوام بالا
     دوام بالا
     چهار فصل
     چهار فصل
     165R13
     165R13
     اندازه تایر :
     مشخصات تایر:
     • مقاومت سایشی بالا درشرایط متفاوت جاده ای
     • راحتی رانندگی به سبب دیواره منعطف و نرم تایر
     • رفتار عالی در عبور خودرو از خم جاده ها به خاطر رویه پهن و زمین چسبی خوب تایر

      

     گل تایر :B 100نسبت منظر : 60
     قطر رینگ (inch):13.00عرض رینگ(inch):4.5
     قطر خارجی (mm):593عرض مقطع(mm): 165
     محور استفاده تایر :همه محورها
     نوع کاربرد :
     -
     تعداد اسمی لایه D&S شاخص سرعت فشار باد انتخابی با توجه به بار وارده بر تایر(psi/kg)
     - - S 29/405 30/2425 32/440 33/455 35/470
     ارزیابی
     ارزیابی این مورد:
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: