امروز شنبه،28 مرداد 1396
 
  •    
    • مشخصات تایر
     خودروی مناسب تایر
     185/60R13
     فرمانپذیری خوب
     فرمانپذیری خوب
     مصرف سوخت کمتر
     مصرف سوخت کمتر
     تایر جهت دار
     تایر جهت دار
     چهار فصل
     چهار فصل
     185/60R13
     مشخصات تایر:
     • طرح جهت دار مناسب برای زمین چسبی خوب  تایر در جاده های خیس
     • دارای شیارهای عمیق و پهن جهت هدایت آب از روی سطح جاده
     • انتقال سریع حرکات فرمان به سطح جاده ناشی از نسبت منظر کم آن
      
     گل تایر :P 622نسبت منظر : 60
     قطر رینگ (inch):13.00عرض رینگ(inch):5.5
     قطر خارجی (mm):552عرض مقطع(mm): 190
     محور استفاده تایر :همه محورها
     نوع کاربرد :
     -
     تعداد اسمی لایه D&S شاخص سرعت فشار باد انتخابی با توجه به بار وارده بر تایر(psi/kg)
     - - H 30/390 32/405 33/420 35/435 36/450