امروز شنبه،30 دی 1396
  •    
    
    • مشخصات تایر
     خودروی مناسب تایر
     5.90-13
     چهار فصل
     چهار فصل
     5.90-13
     5.90-13
     اندازه تایر :
     گل تایر :SKHXنسبت منظر : 80
     قطر رینگ (inch):13.00عرض رینگ(inch):4
     قطر خارجی (mm):617عرض مقطع(mm): 153
     محور استفاده تایر :همه محورها
     نوع کاربرد :
     -
     تعداد اسمی لایه D&S شاخص سرعت فشار باد انتخابی با توجه به بار وارده بر تایر(psi/kg)
     6 - - 32/430 34/450 36/470 - -
     ارزیابی
     امتیاز کسب شده در ارزیابی:
     ارزیابی این مورد:
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: