X
   
 
  • مرجع ارائه دهنده: سازمان استاندارد
   مرجع ارائه دهنده: همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز
   مرجع ارائه دهنده: کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته ملی
   مرجع ارائه دهنده: سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
   مرجع ارائه دهنده: جشنواره ملی بهره وری
   مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران -جایزه ملی کیفیت
   مرجع ارائه دهنده: ر انجمن کیفیت ایران
   مرجع ارائه دهنده: جایزه ملی مدیریت انرژی
   مرجع ارائه دهنده: شرکت رنو پارس
   مرجع ارائه دهنده: شرکت رنو پارس
   مرجع ارائه دهنده: سازمان مدیرت صنعتی
   مرجع ارائه دهنده: دانشگاه صنعتی شریف
   مرجع ارائه دهنده: مرکز مطالعات تعالی سازمان
   مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد
   مرجع ارائه دهنده: Mercedes-Benz
   مرجع ارائه دهنده: DQS GmbH
   مرجع ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی