امروز شنبه،30 دی 1396
  •    
    
    • مرجع ارائه دهنده: مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی
     مرجع ارائه دهنده: دبیر کل اجلاس توسعه صنایع ملی ایران
     مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
     مرجع ارائه دهنده: سازمان توسعه صنایع ملی ایران
     مرجع ارائه دهنده: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
     مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
     مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
     مرجع ارائه دهنده: اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران