X
   
 
  • خدمات
  • آیین نامه خدمات پس از فروش

   این آیین نامه برای کلیه محصولات تولیدی گروه صنعتی بارز اعم درجه یک و درجه دو تدوین شده است و در صورت بروز اشکال ناشی از تولید و مراحل ساخت، محصول معیوب با محصول نو جایگزین خواهد شد.

   1. شرایط عمومی فرآیند جبران محصولات مرجوعی:

   الف) تایر حداقل 30% آج دارا باشد.

   ب) کمتر از 30 ماه از تاریخ ساخت تایر و تیوب سپری شده باشد. این زمان برای تایرهای کشاورزی 36 ماه است. لازم به ذکر است تاریخ ساخت تایر با کد ( سریال) آن مشخص می شود. در این کد 2 رقم اول سمت چپ نشانه هفته و 2 رقم بعدی نشانه سال ساخت (میلادی) خواهد بود.(به عنوان مثال 3021 یعنی هفته سی ام از سال 2021 میلادی)

   ج) دارای اشکال ناشی از فرآیند ساخت محصول باشد.

   2. مدارک مورد نیاز به منظور تحویل محصول:

   الف) کارت خودروی مرتبط با محصول

   ب) گواهی نامه رانندگی شخص مراجعه کننده و مرتبط با کارت خودرو

   3. مرجع تشخیص و ریشه یابی عیب:

   الف) کارشناسان مناطق اداره کل بازاریابی

   ب) عوامل فروش و توزیع محصولات بارز که دوره آموزشی مربوطه را طی نموده و دارای گواهی نامه پایان دوره می باشند.

   تبصره: در شرایط ویژه ای که به نحوه تشخیص کارشناس اعزامی و یا نظر نماینده مجاز اعتراضی وجود داشته باشد، مرجع تشخیص، مدیر بازاریابی منطقه ای خواهد بود.

   4. نحوه پذیرش محصول:

   تمامی نمایندگان فروش محصولات بارز که دارای نمایندگی خدمات مشتریان می باشند مسئولیت پذیرش و دریافت محصول مورد شکایت مشتری را دارند، در صورتیکه این نمایندگان دوره های مربوط به تعیین وضعیت محصولات را طی نموده باشند در اسرع وقت مجاز به پاسخگویی شکایات مشتریان می باشند؛ در غیر اینصورت با ارائه رسید دریافت محصول به مشتری، در زمان مقرر کارشناس اداره بازاریابی نسبت به تعیین وضعیت محصولات اقدام خواهد نمود.

   5. نحوه تعیین وضعیت محصولات:

   الف) در صورتیکه عیب ایجاد شده در محصول ناشی از اشکال در فرآیند ساخت محصول تولیدی باشد مطابق با دستورالعمل، محصول مورد شکایت با محصول نو جایگزین خواهد شد.

   ب) عیوبی که ناشی از استفاده ناصحیح از محصول باشند مشمول جبران نخواهد شد. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

   استفاده از تایر معمولی (تیوبدار) به عنوان تیوبلس (بدون تیوب) و یا استفاده از رینگ معمولی برای تایرهای تیوبلس

   استفاده از تایر و تیوب نامناسب و رینگ غیر استاندارد در خودرو (استفاده از تایر و تیوب شامل اندازه، طرح، برند، عملکرد و رینگی که در کاتالوگ فنی خودروساز توصیه نشده است) بعنوان مثال : استفاده از تایر اتوبوسی بجای کامیون و یا استفاده از تایر و تیوب غیر هم سایز و غیر هم برند

   تایرهایی که بخاطر استفاده از تیوب کوچکتر و یا بزرگتر از اندازه مجاز دچار نقص شده اند

   تورم و صدمات دیواره یا رویه تایرها ناشی از نفوذ روغن، گریس و سایر مواد نفتی که معمولاً برای رینگ کردن تایر استفاده می شوند.

   تورم دیواره تایرها ناشی از برخورد با موانع که منجر به شکستگی و پارگی نخ ها از داخل می شود.

   استفاده از دو تایر با مشخصات مختلف در یک محور

   صدمات بوجود آمده در تایر و یا عیوب ناشی از حرکت خودرو در حالت پنچری

   صدماتی که ناشی از انبارداری غلط و عدم مراعات نکات لازم در حمل و نقل باشد

   تایرهایی که ناحیه طوقه به دلیل استفاده از وسایل دستی (بدون استفاده از دستگاه رینگ کن) معیوب می شوند

   تایرهایی که به دلیل عملکرد نامناسب سیستم ترمز خودرو و داغ شدن ناحیه طوقه معیوب می شوند

   تایرهایی که علی رغم راهنمای بعمل آمده در بروشور فنی خودور و یا علائم و نوشته های حک شده بر دیواره تایر بر خلاف جهت چرخش صحیح و یا کاربری نامناسب مورد استفاده قرار گرفته باشند (مانند تایرهای جهت دار، چرخ عقب کشاورزی، تایرهای نامتقارن رادیال سواری و استفاده غیرمتعارف از تایر در جاده های معدنی و...)

   تایر و تیوب که تحت تعمیر قرار گرفته و پس از آن دچار اشکال شده اند

   تایرهایی که بخاطر لنگی کاسه چرخ و یا اشکالات جلوبندی خودرو دچار سایش غیر یکنواخت، سریع و یا ترک بین شیار شده اند

   تایرهایی که بخاطر حرکت در جاده های غیر استاندارد دچار اشکال شده اند

   تایرهایی که بخاطر استفاده از زنجیر چرخ، برخورد با خودروهای دیگر و یا موانع سخت (تصادف)، آتش سوزی، تماس با مواد نفتی، تماس با مواد شیمیایی دچار اشکال شده اند

   تایرهایی که به خاطر توقف طولانی خودرو در شرایط غیر متعارف (با وارد شدن وزن خودرو بر روی چرخ ها) در طول مدت توقف دچار شکستگی لایه ها از داخل و یا دچار ترکهای اوزونی بر روی دیواره های خود شده اند

   6. نحوه پرداخت هزینه کارکرد محصول پذیرفته شده:

   سهم شرکت در جبران تایر مرجوعی متناسب با عمق باقیمانده آج تایر در زمان بروز عیب است. در این صورت مشتری مابه التفاوت قیمت تایر نو را متناسب با عمق آج مصرف شده مطابق فرمول زیر پرداخت خواهد کرد :

   عمق آج تایر نو /(A * عمق آج مصرف شده تایر (در زمان بروز عیب) * قیمت فروش یک حلقه تایر نو (مصوب برگشتی)) = مبلغ پرداختی توسط مشتری

   • لازم به توضیح است ضریب A بخاطر اعمال عوارض قانونی خواهد بود. (این عدد با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده 1.09 است)

   تبصره : • در صورتی که تایر درجه 2 دچار عیب شده و با تشخیص کارشناس اداره بازاریابی و یا نماینده آن مشمول جبران محصولات مرجوعی شود تایر درجه 1 جایگزین خواهد شد، مابه التفاوت این دو نوع تایر نیز توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

   مشتری به غیر از پرداخت هزینه کارکرد محصول مطابق با بند 6، هزینه دیگری نظیر کارشناسی، انبارداری و حمل و نقل پرداخت نخواهد کرد.

   هزینه تعویض چرخ و تعویض تایر در رینگ، بالانس و ... به عهده مشتری خواهد بود؛ فقط در موارد شکایت مشتری بابت بالانس که ناشی از عدم بالانس چرخ ها و یا بهم خوردن آن باشد، در صورت رفع اشکال بوجود آمده (اصلاح بالانس)، هزینه بالانس پس از تایید توسط کارشناس اداره بازاریابی و مدیر بازاریابی منطقه ای پرداخت خواهد شد.

    فایل پیوست
    
   Ayinnameh.jpg2.72  مگابایت