X
   
 
  • تبلیغات
  • تبلیغات و تزئین فروشگاهی

   آشنایی با نحوه تزئین فروشگاه های گروه صنعتی بارز
   فروشگاه تایر نقطه تماس مشتری، فروشنده و برند است، و لذا گروه صنعتی بارز برای تزئین و اکران تابلوی سردرب فروشگاهی استانداردهایی را تدوین نموده و بکار می برد.
   فروشگاه های تایر بارز را در سه سطح زیر در سراسر کشور تزئین شده اند:
   الف- زیر شبکه توزیع کننده تایر بارز: این گروه از فروشندگان به صورت غیرمستقیم محصولات بارز را از نمایندگان دریافت و توزیع می نمایند.
   مقررات نحوه اعطای تابلو به فروشندگان تایر به ترتیب عبارتست از: مالکیت فروشگاه، حداقل یک سوم تایرهای موجود در فروشگاه تایر بارز باشد، تایید صلاحیت اخلاقی توسط نماینده بارز، موقعیت و متراژ مناسب فروشگاه. در حال حاضر به شرط عقد قرارداد و تعهد مالک فروشگاه برای پرداخت عوارض قانونی همانند زیباسازی و ... و ارائه سفته ای به مبلغ تعیین شده، گروه صنعتی بارز تابلوهای فروشگاهی را طراحی می نماید و پس از نصب و تایید کارشناس بازاریابی و فروش منطقه ای، نسبت به پرداخت مبلغ از طریق نماینده واسطه اقدام می کند. در این تابلوها کد نمایندگی درج نشده است.
   ب- نمایندگان فروش: این گروه از فروشندگان، دارای کد نمایندگی مندرج بر روی تابلو بوده و به شرط فعالیت تابلوهای آن ها به روز و دارای آخرین استاندارد بارز است.
   بیشتر نمایندگان گروه صنعتی بارز دارای تابلویی با فرمت زیر هستند. در این تابلوها کد نمایندگی وجود داشته و برای اطمینان از فعال بودن ایشان می توانید کد نمایندگی را در وب سایت جستجو فرمائید. داشتن تابلوی سردرب برای نمایندگان گروه صنعتی بارز الزامی بوده و شرایط اعطا از نظر عقد قرارداد و ارائه سفته و مبالغ پرداختی همانند بند الف است.
   ج- نمایندگان برتر: این نمایندگان ازنظرخرید، ارائه خدمات و راه اندازی سیستم های مختلف برگزیده بوده و فروشگاه های آنها با فرمتی متحدالشکل کامپوزیت شده اند.
   این تابلوها به نمایندگانی که بیش از سه سال خرید مناسبی داشته اند و از نظر عملکردی جزو نمایندگان برتر گروه بوده اند اعطا می شود. از نظر استاندارد فروشگاهی موارد مورد نیاز با شرح زیر می باشد. همچنین برای درخواست این تابلوها به شرح زیر عمل می شود.
   1-ارائه درخواست از جانب نماینده
   2-بررسی و تایید درخواست توسط واحد تبلیغات و تعیین مبلغ کمک هزینه
   3-عقد قرارداد و ارائه یک برگ سفته به مبلغ 7 میلیون تومان (برای تابلوهای فلکسی) و یا یک برگ سفته به مبلغ 34 میلیون تومان (برای تابلوهای کامپوزیت)
   4-ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت درج بر روی تابلو
   5-طراحی تابلو و ارسال طرح جهت اجرا
   6-پس از اتمام کامل طرح (تزئین داخل و تابلو فروشگاه) بررسی و تایید کارشناس منطقه ای
   7-ارسال مدارک و پرداخت کمک هزینه توافق شده
   قاب دور تابلو نقره ای می باشد.
   داخل تابلو خاکستری رنگ می باشد.
   حروف مورد استفاده در تابلو (آرم و لوگوی بارز) از جنس چلنیوم و به رنگ قرمز می باشد. و دارای روشنایی است.
   حروف مورد استفاده (مشخصات نماینده) به رنگ سفید بوده و دارای روشنایی نیست.
   طراحی سر درب فروشگاه به عهده واحد طراحی گروه صنعتی بارز می باشد و نماینده نمی تواند در آن (نوشته ها، ابعاد فونت ها و...) تغییری ایجاد نماید. در صورت نصب تابلوی خارج استاندارد، مبلغ کمک هزینه پرداخت نمی گردد.
   نمای بیرون فروشگاه:
   شیشه های مورد استفاده بایستی به صورت قدی و از جنس سکوریت باشد.
   پرده کرکره برقی باشد.
   پرده کرکره مورد استفاده از رنگ سفید باشد. 1/5مرکز آن قرمز وینستونی و مابقی (بالا و پایین) سفید رنگ باشد.
   ستون های بیرون فروشگاه از جنس دور قاب و نقره ای رنگ باشد. 1/5مرکز آن قرمز وینستونی و مابقی (بالا و پایین) نقره ای رنگ باشد.

    فایل پیوست
    
   Gharardadtablo1400.pdf352.02  کیلوبایت