X
   
 
  • شبکه توزیع بارز
  • روش اخذ نمایندگی

   مراحل اخذ نمایندگی:
   1.مطالعه شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات گروه صنعتی بارز (در پائین صفحه).
   2.تکمیل فرم درخواست نمایندگی
   3.انجام تحقیقات محلی و بازدید از فروشگاه توسط کارشناسان بازاریابی و فروش جهت بررسی صلاحیت اخذ نمایندگی (طبق زمان اعلام شده از سوی گروه صنعتی بارز به فرد درخواست کننده).
   لطفا مدارک زیر را تهیه کرده و هنگام بازدید کارشناسان، ارائه دهید.
   •کپی آخرین نسخه و اولین نسخه جواز کسب.
   •کپی سند مالکیت.
   •عکس، کپی شناسنامه وکارت ملی.
   • کپی اسناد اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها و مدارک خرید، کپی گردش مالی شش ماهه.
   •آمار میزان فروش ماهانه انواع برندهای داخلی و خارجی به تفکیک نوع تایر (سواری،تجاری، باری و اتوبوسی، کشاورزی، راه سازی و صنعتی).
   در صورت تایید صلاحیت و کسب امتیاز لازم، فرد جهت اخذ نمایندگی فروش و توزیع، به کمیسیون فروش گروه صنعتی بارز معرفی می گردد.
   4.پس از بررسی پرونده تکمیل شده و در صورت تایید مدیریت محترم عامل، با نمایندگی موافقت شده و نسبت به صدور کد نمایندگی، باز کردن ردیف حساب و درج اطلاعات نماینده در سیستم فروش اقدام می گردد.
   توجه: کارشناسان گروه صنعتی بارز شما را در تمامی مراحل پذیرش نمایندگی همراهی خواهند کرد.
   تذکرات مهم:
   1. گروه صنعتی بارز، در بازارهایی که نماینده داشته و ایشان اهداف فروش تعیین شده را محقق نمایند، حتی در صورت فعالیت مناسب متقاضی، امکان اعطاء نمایندگی ندارد.
   2. ترجیحا گروه صنعتی بارز نمایندگانی را جذب می نماید که همزمان بر روی چند گروه محصول توانایی کار داشته باشند.
   3. در گروه تایرهای رادیال تمام سیمی، داشتن مرکز ارائه خدمات و یا داشتن قرارداد با مراکز ارائه خدمات و فنی بودن نماینده اهمیت ویژه ای داشته و به پیش شرط های اعلام شده افزوده خواهد گردید.
   4. درگروه تایرهای راه سازی، داشتن امکانات مناسب انبارش، نگهداری و جابجایی تایرهای راه سازی و حضوردر بازارهای مصرف و فروش مستقیم به مصرف کننده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
   5. در گروه تایرهای رادیال سواری، داشتن مرکز خدمات تایر و یا ارتباط با مراکز مذکور، به منظور پاسخگویی بهتر به نیاز مصرف کنندگان نهایی، دارای امتیاز مضاعف بوده و سبب میشود تا در هنگام اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش نیز امتیاز بیشتری به داوطلب تخصیص یابد.
   6. در انتهای هر سال گروه صنعتی بارز نمایندگان خود را ارزشیابی نموده و کارنامه ای به آنها اعطا می نماید. این گروه در صورت مشاهده رشد، نمایندگان خود را تشویق و در صورت مشاهده مواردی همانند قیمت شکنی، افت امتیاز ارزشیابی بیش از حد نصاب تعیین شده و یا عدم فعالیت ( خرید) در فاصله زمانی بیش از 3 ماه، در ارتباط خود با نماینده تجدید نظر خواهد نمود.

   شرایط اولیه جهت اخذ نمایندگی
   سابقه فعالیت مناسب : داشتن جواز کسب و فعالیت درحوزه فروش تایر حداقل به مدت 7سال، فروش موثر در تمامی انواع تایرها (مانند: رادیال سواری، رادیال باری، راه سازی و صنعتی، تایرهای بایاس تجاری و ...).

   خوش نامی و اعتبار : فعالیت در اتحادیه، شرکت تعاونی، خوش نامی در بازار، برخورد مناسب با مشتریان، فعالیت در انجمن ها و سایر فعالیت های اجتماعی.

   عملکرد مالی : خوش حسابی، گردش مالی مناسب، توانایی خرید منظم حداقل یک سبد بایاس و یک سبد رادیال سواری.

   داشتن اطلاعات فنی : داشتن اطلاعات فنی در مورد تایر و خودرو، توانایی بررسی عیوب تایر و تشخیص منشاء بروز عیب.

   خرید منظم و طبق برنامه : توانایی تهیه برنامه پیش بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه.

   مالکیت و موقعیت فروشگاه : مالکیت قطعی فروشگاه، دسترسی مناسب،درمعرض دید یودن،حضور در بازار های اصلی توزیع در منطقه فعالیت، حضور در خیابان اصلی، کف فروشگاه تمیز و ترجیحا سنگ شده.

   چیدمان و تبلیغات فروشگاهی : تمیزی و مرتب بودن فروشگاه، چیدمان مناسب تایرها در داخل فروشگاه و پشت ویترین، وجود قفسه بندی مناسب داخل فروشگاه و رعایت تمامی نکات بهداشتی.

   وضعیت انبارش : کف انبار تمیز و ترجیحا سنگ، سیمان یا آسفالت، ترجیحا استفاده از انبار مسقف، عدم مجاوت تایرها با انواع مواد نفتی، حلال، اسید، باتری و ...، دارا بودن سیستم و تجهیزات اطفاء حریق و کپسول اتش نشانی، چیدمان مناسب تایرها، جابجایی مناسب تایرها، داشتن وسایل و تجهیزات تایرهای سنگین همانند بالابر و لیفتراک، رعایت قوانین موجود در مورد حداکثر تعداد تایری که میبایستی روی هم چیده شود، استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مجاز کنترل موجودی و صدور فاکتور و حواله های خروج انبار.

   خواهشمند است، پس از مطالعه مطالب فوق فرم مربوطه در بخش "فرم اخذ نمایندگی" را تکمیل و ارسال فرمایید.