X
   
 
  • کسب لوح تقدیر بهره وری بابت عملکرد شایسته در بخش سودآوری توسط گروه صنعتی بارز

   اعطای لوح تقدیر در هشتمین مسابقه ملی بهره وری بابت عملکرد شایسته در بخش سودآوری به گروه صنعتی بارز توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران و نظر کمیته علمی و داوران.

    لوح تقدیر هشتمین مسابقه ملی بهره وری، توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران(irpmc.ir) و نظر کمیته علمی و داوران، بر اساس محاسبات صورت گرفته از سال 1389 تا 1394، بابت عملکرد شایسته در بخش سودآوری به گروه صنعتی بارز اهدا گردید.

   مهمترین شاخص هایی که در مسابقه ملی بهره وری مورد ارزیابی قرار میگیرند، شاخص هایی هستند که در برنامه ریزی های کلان رشد اقتصادی در کشور هدف گذاری شده اند. این شاخص ها شامل بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل می باشند.
    
   فایلهای پیوست
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: